תוכנת שליטה לכיתה

טווח גילאים: 6 - 18 | בנושא: קניות

תוכנת ניהול ושליטה לכיתת מחשבים המאפשרת מערך למידה נכון, אפקטיבי ויעיל ביותר. מיותר לציין שאיכות המנחה הינה קריטית ולכן תוכנה זאת אינה באה להחליפו אלא להפיק תועלת מרבית מיכולתיו ומזמנו. כמו כן לא ניתן לצפות כי המנחה באמת יוכל לפקח על הנעשה במחשבי המשתמשים ולכן תוכנה זאת מאפשרת שליטה מרחוק ובקרה לאורך כל מהלך השיעור.