טףנית

טווח גילאים: 0 - 99 | בנושא: בריאות

טףנית הינו מרכז רב תחומי המספק מערכות של אבחון, ייעוץ, תמיכה, הדרכה וטיפול המיועדות לילדים, למתבגרים ולמבוגרים בתחומים של ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת. אנו מאמינות כי יש להתיחס לכל אדם תוך הסתכלות רחבה ומשלמה על כל מאפייני חייו. תפיסה זו מתבטאת במתן טיפול מקיף ויעיל התורם לקידומו של האדם והשתלבותו בסביבה המשפחתית, החברתית, הלימודית והתעסוקתית.